Ónod  

 

Sajó folyó árvízvédelmi töltés

 

Településrendezési Tervének módosítása

2014. március

 

Tartalomjegyzék

Tervezői nyilatkozat.................................................................................Onod_\11_Tervnyil.pdf

Előzmények és a módosítás indoklása................................................Onod_\12_Elozm.pdf

Tervezési terület........................................................................................Onod_\13_Tervter.pdf

Légifotó a területről (Forrás: Google).................................................14_Legifoto.pdf

 

Településszerkezeti terv – jóváhagyott munkarészek

TSZT_határozat..........................................................................................Onod_\21_TSZT_hatarozat.pdf

Településszerkezeti terv.........................................................................Onod_\22_TSZERK_JH.pdf

 

Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv – jóváhagyott munkarészek

HÉSZ módosítás - rendelet......................................................................Onod_\31_HESZ_rendelet.pdf

Szabályozási terv módosítása.................................................................Onod_\32_SZABTERV_JH.pdf

 

Alátámasztó munkarészek

Fejlesztési koncepció vonatkozásai..........................................................Onod_\41_Fkonc.pdf

Nagyvízi meder (ÉVIZIG adatszolgáltatás).............................................Onod_\42_Nagyviz.pdf

Társadalmi, gazdasági változások.............................................................Onod_\43_Valt.pdf

Infrastrukturális változások.........................................................................Onod_\44_Infra.pdf

Hírközlés............................................................................................................45_Hir.pdf

Örökségvédelem..............................................................................................Onod_\46_Oroks.pdf

Környezeti értékelés és javaslat.................................................................Onod_\47_Kornyert.pdf

Magasabb szintű tervek.................................................................................Onod_\48_Tervek.pdf

Biológiai aktivitásérték számítás................................................................Onod_\49_BAE.pdf

 

Alátámasztó munkarészek - terviratok

Határozat a terv módosításáról...................................................................Onod_\51_Hatarozat_1.pdf

Határozat a partnerségről.............................................................................Onod_\52_Hatarozat_2.pdf

Előzetes államigazgatási vélemények........................................................Onod_\53_Elozvel.pdf

Közbenső államigazgatási vélemények.....................................................Onod_\54_Kozbvel.pdf

Véleményezést lezáró határozat..................................................................Onod_\55_Hatarozat_3.pdf

Szakmai vélemény............................................................................................Onod_\56_Szakmai-velemeny.pdf

 

 

 

 

 

Megbízó:        Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi út 64.

Tervező:        Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft 3530 Miskolc, Papszer u. 20.

Miskolc, 2014. március