Ónod község honlapja - Miskolc Járás Hivatal Ónodi Kirendeltsége
Sajao_2.jpgxxxP1030994.jpg2012_10_17_014.jpgP1180559.jpg2013_01_02_149.jpgSajo_3.jpgtajhaz.jpgonod_var1.jpg2012_08_17_073.jpg
Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználó név
Jelszó *
Emléklezz rám

Hírek

Miskolc Járás Hivatal Ónodi Kirendeltsége

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Megyei Kormányhivatal

Miskolc Járás Hivatal Ónodi Kirendeltségének elérhetősége:

3551 Ónod, Rákóczi út 64.     Tel: 46/466-101

 

Ügyintézők:

Kovácsné Veres Zsuzsa

Makkainé Strázsa Zsuzsanna

 Ónodi Kirendeltség Ügyfélfogadás:

Hétfő- 08:00 – 12:00 óráig

Kedd - nincs ügyfélfogadás

Szerda- 08:00 – 16:00 óráig

Csütörtök - nincs ügyfélfogadás

Péntek 08:00 – 12:00 óráig

 

Miskolci Járási Hivatal, Miskolc - Nyitva tartás, járási ügyintézés, elérhetőség Klikk Ide!

 

 

Az önkormányzatoktól a járási hivatalokhoz kerülő feladat- és hatáskörök

 

1299/2011 (IX.1) Korm. Határozat

Járás területi és szervezeti egység települési és megyei szint között
Feladatai: a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok

2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

174/2012. (VII.26.) Korm. rend. a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Cél: az önkormányzati és államigazgatási feladatok szervezeti szinten történő szétválasztása

 

Rendező elv:

a helyismerethez kötődő, mérlegelési jogkörbe tartozó jegyző ügyek az egyértelműen állami feladatok járási hivatal

• A járási hivatalokhoz átkerülő feladat – és hatáskörök

Az átkerülő feladatok döntő többségét, azok nagyságrendjét is figyelembe véve az

- okmányirodai feladatok,
- gyámhivatali feladatok,
- egyes szociális ellátásokkal összefüggő feladatok, és a
- szabálysértési ügyek alkotják.

 

Belügyi ágazat

1.) Kommunális igazgatás
- A temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellenőrzése

- A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatásának engedélyezése, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatok

2.) Menekültekkel, menedékjoggal és az ideiglenesen

menedéket élvezőkkel, idegenrendészettel kapcsolatos feladatok, hatáskörök (ellátás, támogatás megállapításával, folyósításával, megszüntetésével kapcsolatos hatósági feladatok

3.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása

(okmányirodai feladatok)

4.) Fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos feladat- és hatáskör

5.) Útlevél-igazgatás

6.) Szabálysértési feladatok

 

Földművelésügyi és állategészségügyi ágazat

1.) Földdel kapcsolatos egyes feladat- és hatáskör (részarány-földtulajdonosok összehívása, földkiadó-bizottság)

2.) A hegyközségi szervezetekkel kapcsolatos feladatok

3.) Egyéb, a földművelésügyi ágazatot érintő általános feladat- és hatáskör (termőföld zárgondnoka kijelölésről nyilatkozat)

4.) Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörök (veszélyes eb, állatpanzió, állatmenhely működésének engedélyezése, a szolgáltatás felügyeletének ellátása, állattartás korlátozása, megtiltása, természetvédelmi területen állattartás – természetvédelmi hatósághoz)

5.) Növényvédelem (egyes kapcsolódó bejelentések továbbítása a növény- és talajvédelmi szolgálathoz)

Ipari és kereskedelmi ágazat

1.) Egyéni vállalkozás (okmányiroda)

2.) Táv-hő (felhasználói helyre bejutás,szolgáltatói hő-központ - használati jog, kártalanítás)

3.) Villamos-energia, földgáz-szolgáltatással összefüggő

(fogyasztói helyre bejutás engedélyezése biztonságos szolgáltatás, szabálytalan vételezés)

4.) Cirkuszi menazséria működése

(kereskedelmi hatósági feladatok engedélyezés, ellenőrzés)

5.) Bányakapitányság bejelentése
(jogosulatlan bányászati tevékenység miatt indult hatósági eljárásról)

 

Közlekedési, hírközlési,vízügyi ágazat

1.) Közlekedési igazgatási feladatok
(okmányok, járművezetéstől eltiltás, jármű forgalomból történő kivonása, parkolási engedély, stb.-okmányirodai feladatok)

2.) Vízügyi igazgatás

(vízi-közműbe bekötésre kötelezés, engedély nélkül végzett bekötés,építmény,berendezés, felszerelés bontására kötelezés,vízelvezetési– házi vízi-közmű engedélyezésére, előírástól eltérő használatára, szennyvíz-elvezetési szolgalom alapítása, ingatlantulajdonos kötelezése a szennyvíztároló megszüntetésére, átalakítására, megszüntetésére, nem védett természeti területen nádaratás, nádégetés engedélyezése, alapadat-szolgáltatás a VIZIR rendszer részére)

 

Szociális és gyámügyi ágazat

1.) Szociális igazgatással kapcsolatos egyes feladatok

(időskorúak járadéka, ápolási díj, alanyi jogú közgyógyellátás, rehabilitációs szerv megkeresése a súlyos mozgáskorlátozott közlekedőképességének a megállapítására, hadigondozotti pénzellátás bejelentése)

2.) Gyámügyi igazgatás, gyermek- és ifjúságvédelmi feladat- és hatáskörök

Kulturális örökségvédelmi ágazat

Régészeti emlék, lelet bejelentés továbbítása

 

Pénzügyi ágazat

1.) Egyes illetékek beszedése (okmányiroda)

2.) Adóigazgatással összefüggő jogosultság és feladat

(adóazonosító jel kezelése, adatszolgált. adóhatósághoz)

 

Oktatási ágazat

Rendkívüli iskolai szünet elrendelése, tankötelezettséggel kapcsolatos feladatok, tankötelesek nyilvántartása

Igazságügyi ágazat

Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság

(üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység)

 

Honvédelmi ágazat

1.) Egyes honvédelmi igazgatási feladatok ellátása

2.) Védelmi igazgatási feladatok - Helyi Védelmi Bizottság elnöke – járási hivatal vezetője

3.) Hadigondozás

(Hadirokkant rehabilitációs szakigazgatási szerv elé utalása nyilvántartásba vételhez,magasabb osztályba soroláshoz, hadirokkant, hadiözvegy ellátásának a megállapításához, hadigondozotti igazolvány kiadása)