Ónod község honlapja - Ónod község díszpolgára cím átadása
Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználó név
Jelszó *
Emléklezz rám

Archívum

Ónod község díszpolgára cím átadása

   Ónod Község Képviselő-testülete 2011. április 9-én Ónod község díszpolgára címet adományozta dr. Ágoston István református lelkésznek, a Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesület alapítójának.

Az ünnepséget az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesülettel közösen szervezte az Önkormányzat, mely koszorúzással kezdődött a Lorántffy Zsuzsanna szobránál.
Ünnepi köszöntőt mondott Fazekas Erzsébet a Honismereti Egyesület elnöke.
Tompa Mihály: Loránttfy Zsuzsanna emlékezete című versét Tarnóczi Katinka szavalta el.
Ezt követően az általános iskola aulájában került sor a Díszpolgári cím átadására Dr. Ágoston István György
református lelkész, egyháztörténész részére.
Wass Albert: Üzenet haza című versét Dobos Dalma mondta el.
Köszöntőt mondott Tarnóczi József községünk polgármestere.
Udvari Judit fuvolán előadott művekkel kápráztatta el a közönséget.
         
A Honismereti Egyesület nevében Dr. Csizmadia László titkár úr Örökös Honismereti Elnöki Cím-et 
adott át dr. Ágoston István lelkésznek.
Az ünnepség könyvbemutatóval, dedikálással folytatódott, ahol Szabó Gréta felolvasta a Lektori véleményt
          Dr. Ágoston István: HONUNKTÓL HAZÁNKIG című könyvéről

 

 

 

 Ágoston István (Hejőcsaba, 1931. augusztus 4. –) egyháztörténész, református lelkész, honismereti kutató, a Honismereti Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, Ónod Község Díszpolgára.

 Pályája

Szülei Ágoston János és Elek Éva. 1959 óta nős, felesége Gedeon Aranka védőnő. Gyermekei: Éva 1961 és István 1963.

A lelkész diploma megszerzése után segédlelkész Miskolc-Hejőcsabán, utána Alsózsolcán, Átányban. Megválasztott lelkész 1959-től Hejőbábán, 1971-től Ónodon, 1986-tól Miskolcon. A Borsodi Református Egyházmegye jegyzője 1980–1996, tanácsbírája 1983–1988, sajtóelőadója 1988–1989. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Ökumenikus előadója 1991–1996. Számvevőszéki elnök. 1979-ban részt vesz az Ónod-Muhi Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Munkaközösség megszervezésében. Ennek egyesületté válása után elnöke 2007-ig.

Kezdeményezte az Ónodi vár feltárását és restaurálását, a Tájház létesítését, a Muhi csata 750. évfordulójára emlékmű állítását, 2000-ben Lorántffy Zsuzsanna egészalakos szobrának Ónodon történő felállítását, Kazinczyné Török Sophie szülőhelyén emléktábla avatását, Werner Gyula regényíró, országgyűlési képviselő emlékére emléktábla létesítését.

Az utóbbi több mint negyed század alatt borsod megyei és országos főleg honismereti és egyházi jellegű periodikákban mintegy 120 cikke, tanulmánya jelent meg, ezen kívül kilenc önálló kötete is napvilágot látott.

Tanulmányai

 • Református Lévay József Gimnázium, (Miskolc 1941–1949)
 • Református Theológiai Akadémia, (Sárospatak 1959–1951)
 • Református Theológiai Akadémia, (Debrecen 1951–1954)
 • Doktori fokozat, (Debrecen 1994. június 23.)

Kitüntetései

 • Ortutay emlékérem (1985, 1987)
 • Ónodi Várért emlékérem (1988)
 • a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkájáért emlékérem (2000)
 • Ónod Község Díszpolgára.

Művei

 • Ónod és Muhi Irodalmi hagyományai. Ónod 1988.
 • Károlyi Gáspár és a vizsolyi Biblia, Új kilátó 1990.
 • Muhi csata 1241, Zrínyi kiadó Bp. 1991.
 • Magyarországi puritanizmus gyökerei, Kálvin kiadó Bp. 1997.
 • Rákóczi néphagyományok Ónodon. Ónod 1998.
 • Az ónodi országgyűlés II. Rákóczi Ferenc Emlékirataiban. Honismeret. 26. 1998. 2. 66-70.
 • Ónos és Miskolc kapcsolata az 1848/49 szabadságharcban, Miskolc 2000.
 • A Biblia hitünk és életünk zsinórmértéke Kairosz Bp. 2005.
 • Változó korok prófétája Szendrey Emlékkönyv 2008. Asperján Nyomda, Zalaszentgrót.
 • Honunktól Hazánkig, Dominum kiadó 2011.